Blog

A társadalmi folyamatoknak (technikai fejlődés, tőkekoncentráció) köszönhetően napjainkban egyre több személy válik anyagilag függetlenné a családtól. Ez ellentétben áll a régebbi mintával, amikor még a család a megélhetést kizárólag összefogva, egymás segítésével tudta elérni. A megváltozott társadalmi szerkezet hozta magával a nők függetlenedését is. Szingli kultúra is elsősorban olyan országokban alakulhat ki, ahol jók a gazdasági mutatók, és a személy egyedül is képes anyagilag fenntartani magát.

Szinglik alatt olyan felnőtteket értünk, akik tartós kapcsolat nélkül élnek, alkalmi kapcsolatokat létesítenek, és magukat függetlennek vallják. Arányuk hazánkban a harmincas, negyvenes éveikben járóknál magas, a társadalom 20%-a vallja magát szinglinek. A szinglik általában átlag felett keresnek, kapósak a munkaerőpiacon, és szabadidejüket változatosan töltik. Érdekes adat, hogy 90%-uk vágyik tartós kapcsolatra. Az már kevésbé meglepő, hogy hiányolják életükből a gyöngédséget és az intimitást. A sok munka mellett azonban nem marad idő és energia a lehetséges partnerek felkutatására. Hosszú távon párkapcsolatban és gyerekekkel képzelik el az életüket, de amíg megtehetik, elodázzák az életmód megváltoztatásával kapcsolatos döntést.

A fentiek alapján kirajzolódik, hogy a szingli életforma előnye a karrierben való kiteljesedés támogatása, a szabadság és függetlenség a döntésekben, valamint a változatos szexuális életre való lehetőség. Mivel a társadalom alapvetően is a magas teljesítményt, és a karriercélokat támogatja, a szingli életforma egyfajta válaszként is értelmezhető a jelenlévő gazdasági igényekre.

A szingliknek főleg a párválasztás kérdésköre jelent nehézséget. Mivel berendezkedtek a független életre, nem szívesen válnak meg a kényelemtől. Mindemellett gyakran panaszkodnak arra, hogy nincs hol ismerkedniük, és nincs megfelelő baráti kör az életükben. Ennek oka valószínűleg az, hogy a leterhelő munka mellett nem is fektetnek bele energiát, hogy mindez másképp legyen. A saját csapdájukba esnek bele: huszonévesen a pénz és státusz vonzását követik a boldogság reményében, majd később, amikor a családalapítás lenne soron, már lusták feladni mindazt a függetlenséget, amivel a teljesen önálló életforma jár.

Mindennek ellenére a kutatások azt bizonyítják, hogy azok elégedettebbek, akik bizalomteljes kapcsolatokban élnek, fordítanak energiát az empátiára, és akár saját magukat is képesek korlátozni, hogy a másik személynek jó legyen. Ez azt mutatja, hogy mind a párkapcsolati létnek, mind a szingli stílusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. A fókusz mindig azon van, hogy az egyén melyik életformában tud inkább kiteljesedni, és hogyan tudja megvalósítani önmagát.

Felhasznált irodalom:

Szél, B. (2006) Társas lelkek magánya? Szociológiai Szemle, 4, 109-113.

Utasi, Á. (2001) Fiatal egyedülálló nők párkapcsolati esélyei. In: Nagy, I., Pongrácz, T., Tóth, I. Gy. Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001. TÁRKI és a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest. 113-134.